Εργασίες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης

Χονδρικό εμπόριο οπτικών ινών

KOROZIS

ΚΟΡΟΖΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

  • Εργασίες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων
  • Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
  • Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
  • Χονδρικό εμπόριο καλωδίων οπτικών ινών
  • Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Έχουμε την εμπειρία, το προσωπικό και τους πόρους για την ομαλή εκτέλεση του έργου. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι μια δουλειά γίνεται εγκαίρως.