ΚΟΡΟΖΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία ΚΟΡΟΖΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. έχει έδρα τα Φύλλα του Δήμου Χαλκιδέων και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς :

  • Εργασίες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων
  • Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
  • Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
  • Χονδρικό εμπόριο καλωδίων οπτικών ινών
  • Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Καταστατικό

Ανακοίνωση Σύστασης

Έναρξη Εφορίας